Nødsrøm

Nødstrømsanlæg findes udformet på forskellig vis og med forskellige konfigurationer. Nødstrømsanlæg kan leveres som traditionelle anlæg til 400V og som mellemspændings anlæg. Yderligere kan nødstrømsanlæg og ups anlæg kombineres via UNIBLOCK UBTD med Diesel og Powerbridge eller Batterier.
Denne nødstrømsanlægstype som både kan levere ups effekt og short break effekt og leveres til 400 V men kan også leveres som mellemspændings anlæg. Alle nødstrømsanlæg kan leveres i container eller uden container efter ønske. Kontakt Piller Danmark for yderligere information.

Nødstrøm med Piller UNIBLOCK TD med Diesel

UNIBLOCK UBTD er en ny skabt fremgangsmåde til omkostningseffektivt og ydedygtigt at levere nødstrømsforsyning på. Ideel til et bredt område af kommercielle virksomheder, kritiske processer, industri og ligeledes hvor sikker effekt og store kvalitetskrav på elforsyningen er målet.

Piller UNIBLOCK UBTD er en direkte komplet kombination af et UNIBLOCK UBT system og en standard Dieselgenerator på en fælles fundamentramme. Maskinerne er koblet til hinanden vha. en specialkobling (friløbskobling). Dieselgeneratoren sikrer elforsyningen/nødstrømsforsyningen ved ekstra lang tids net svigt. I denne konfiguration er yderligere nødstrømsforsyning helt unødvendig. Dette reducerer omkostninger på nye installationer.

Som det fremgår af skemaet til venstre er langt hovedparten af fejl på elnettet indenfor ganske få sekunder, hvorfor det oftest kun er nødvendigt at anvende upsen.

Af samme grund har Piller valgt at udsætte dieselstart få sekunder, hvorved der opnås langt færre diesel starter.

 

 

 

 

Fordele ved denne type nødstrømsanlæg:

1. Miljø venlig diesel opstart med minimal forurening.

2. Reduceret vedligeholdelses udgifter.

3. Betragtelig forbedring af pålideligheden af det komplette system.

4. Reduceret tilbagebetalingsperiode grundet lavere
investeringsomkostning.

UNIBLOCK UBTD kan leveres i størrelserne fra 420 kVA op til 2500 kVA og kan forøges op til 50 MVA med anlæg i parallel drift.

“Store nødstrøms anlæg vinder frem”, PDF – “Elteknik & Elektronik”, November 2006

UNIBLOCK UBTD i container (nødstrømsanlæg i container)

Som et alternativ til en fast installation i bygning, er Uniblock UBTD også til rådighed som en containerløsning, eller som en mobil enhed (containerløsning på hjul), der hurtigt kan tilsluttes bygningens el tavle.

Fordele:

1. Ubegrænset drift tid, når dieselolie er tilstede.
2. Få motorstarter idet kortvarige afbrydelser er sikret energiforsyning (el) ved hjælp af Powerbridge eller
via batteribank som på forhånd vælges som energiforsyning til upsen.
3. Ingen stressfulde motorstarter (der er tilstrækkelig tid til dieselstart inden last tilkobles).
4. Enkelt mekanisk system (børsteløs magnetisering reducerer omkostning til vedligeholdelse).
5. Ingen krav om ekstra generator sæt (besparelser: investeringer, plads, service).
6. Fremragende frekvensstabilitet på dieseldrift.
7. Klar til drift umiddelbart efter forbindelse til nettet.
8. Med container løsningen er der ikke ekstra investering i lyd dæmpning, lufttilførsel og kabelføring da
det er indbygget i containeren.
9. Afprøvning og idriftsættelse er enkel, idet omfattende test gennemføres på fabrik inden levering
og anlægsopbygningen kan tilnærmelsesvis opfattes som en plug and play løsning.
10.Der er således ingen investering / omkostning til krævende installationer som maskinrum, konstruktion
eller planlægning.
11.Fleksibel udvidelse af kapacitet eller redundans ved at forbinde flere containeranlæg parallelt.

i container leveres i størrelserne fra 420 kVA op til 2500 kVA og kan forøges op til 40 MVA i paralleldrift.

Opdeling i nødstrøms effekt og ups effekt skal planlægges inden anlægsbestilling