Roterende UPS

UNIBLOCK

Uniblock systemet er en roterende nødstrømsforsyning, som overtager effektforsyningen uden afbrydelse ved el-net svigt. Kun UPS systemer med fuld galvanisk isolation sikrer fuld beskyttelse af last imod alle potentielle risici.

Piller Germany GmbH & Co. KG har derfor udviklet en serie af UPS systemer med ægte generator effekt: nemlig UNIBLOCK´en – en kombination af den seneste effekt elektronik og en unik elektrisk maskine.

Dette garanterer ubegrænset energi flow under alle last tilstande også ved pludselig og store lastændringer. Nøjagtig som en generator på et elværk frembringer Uniblock´en en fejlfri sinuskurve.

Dynamisk UPS til maksimal sikkerhed uden kompromisser:

Piller Germany GmbH & Co. KG har mange års international erfaring indenfor høj-ydelses effekt på spændings forsynings systemer. UNIBLOCK teknologien er baseret på denne “know-how”.

Det unikke UPS koncept er den ideelle kombination af: en høj-ydelses maskine, afprøvet effekt-elektronik og det seneste nye indenfor mikro elektronik.

Generatortypen har de forhold som kræves til en optimal forsyning af både IT anlæg, motorlast og store maskiner. Den er derfor godt egnet til EDB, industrielle maskiner og udstyr.

Piller Germany GmbH & Co. har etableret sig selv som førende på det internationale marked indenfor denne teknologi. Mange tusinde installationer verden over beviser dette Piller Danmark kan tilbyde denne form for roterende UPS anlæg.

Få komponenter – og mange funktioner

En PILLER UNIBLOCK er en unik elektrisk maskine fremstillet med specialværktøj og med omfattende kvalitetskontrol under fremstillingsprocessen. Vindinger for en synkronmotor og en generator er indbygget i statoren i én og samme elektriske maskine, således at der skiftevis er motor- og generator viklinger. Der er hermed en fælles rotor for de to systemer, hvorved der spares plads til en rotor. En UNIBLOCK er derfor en meget kompakt roterende elektrisk maskine med lille samlet overflade. Herudover er der galvanisk adskillelse mellem rotor og stator. Denne opbygning betyder mindre såkaldte “jerntab” hvorved UNIBLOCK´ens effektivitet øges. Ved diesel drift kan motordelen desuden anvendes som generator for short break last.

UNIBLOCK kan tilnærmelsesvis sammenlignes lidt med den roterende generator på et el-værk, hvor der frembringes en ren sinuskurve til forsynings-nettet. UNIBLOCK kan udover at levere den rene sinusformede strøm/spænding også rette evt. net-variationer således at belastningssiden er en ren sinuskurve, hvorimod forsyningssiden til UNIBLOCK ofte kan være med et indhold af småtransienter og forskellige del-elementer af harmoniske strømme afhængig af tilkoblet udstyr til den lokale el-installation enten i huset eller i nærområdet.

UNIBLOCK´ens konstruktion medfører at, der ved normal brug og overholdelse af service- og smøre intervaller, normalt ikke er noget der kan gå i stykker i selve maskinen. Maskinen kan tåle en del overlast op til 14 x I nominel (ved kortslutninger og startstrømme på belastnings-siden).

UNIBLOCK er at betragte som en robust elektrisk og slidfri maskine, bortset fra at lejer skal udskiftes senest ca. hver 12 år. UNIBLOCK kan tåle konstante belastninger i lang tid og har fremragende tekniske data. Endvidere er UNIBLOCK´ens MTBF særdeles høj, hvilket gør at man yderst sjældent er ude for nedbrud med denne type UPS.

Piller tilbyder følgende roterende UPS anlæg henholdvis som type UNIBLOCK:

UBR  -  UBT+  -  UBTD+

UNIBLOCK UBR er et dynamisk hybrid UPS-anlæg, hvor galvanisk isolation giver effektiv beskyttelse imod forstyrrelser fra nettet.

Blandt UNIBLOCK UBR systemets fordele kan nævnes:

 1. Galvanisk isolation mellem net og last beskytter lasten imod alle typer af netforstyrrelser.
 2. Høj effektivitet selv i lav last område.
 3. Rene sinus strømme og spændinger på lastsiden, selv når lasten er asymmetrisk.

Leveres i størrelserne fra 150 til 1100 kVA og kan forøges op til 40 MVA med anlæg i parallel drift.


UNIBLOCK UBR med vandkøling

UNIBLOCK UBR med vandkøling er udstyret med et specialudviklet kølesystem. Det unikke ved dette luft/vand kølesystem er det lukkede cirkulerende luft kredsløb: En cirkulerende luftstrøm absorberer varmen, genereret af UPS’en, og overfører den til en luft/vand varmeveksler som er monteret i et særskilt kabinet. Kold luft fra omgivelserne er ikke nødvendigt. Det lukkede luftkøle kredsløb gør aircondition og ventilations anlæg overflødige. UPS systemet kan i særlige tilfælde installeres i små rum eller i et aggressivt, støv og aerosol miljø. Da vand køleren har en ekstern forbindelse, kan varmen videreføres til andre lokationer og her blive genbrugt.

I tilfælde af en lækage eller en afbrydelse af vand forsyningen, vil en sikkerhedsventil automatisk sørge for at UPS’en bliver kølet af den omgivende luft.

Leveres i størrelserne fra 150 til 1100 kVA.


UNIBLOCK UBT

UNIBLOCK UBT med Powerbridge eller Batteri bank

For at eliminere effekterne fra netforstyrrelser i firmaets drift, har vi udviklet en skræddersyet løsning til den industrielle sektor, nemlig UNIBLOCK UBT.

Konceptet:

1. UBT+ er et batteriløst system med integreret kinetisk energi-oplagring kaldet Powerbridge.
UBT+ fås også for tilslutning til batterier.
2. UBT+ fås også med vandkøling
3. UBT størrelser tilbydes som følgende:
med Batteri bank: 560kW op til og med 1340 kW
med Powerbridge: 560 kW op til og med 2250 kW
og kan forøges op til 50 MVA med anlæg i parallel drift.

Hovedkomponenterne i UNIBLOCK UBT+ systemet er:

1. en speciel synkron maskine, Piller Uniblock med kombineret motor og generator vindinger.
2. en koblings drossel.
3. et kinetisk energi lager Powerbridge forbundet til den synkrone generator med en thyristor konverter.
4. Eller uden Powerbridge. Uden Powerbridge leveres batteri bank som energi backup.
5. UBT kan leveres med 3 (4) Powerbridge størrelser hhv. 6 og 16,5 MJ. Endda 60 Mj er udviklet.

Den magiske drossel

Koblingsdrosselen udgør den elektriske forbindelse mellem lasten, nettet og den synkrone generator.

Alle systemer af Uniblock T familien er til rådighed i både lav spændings- og mellem spændingsdesign.

1. Den præcist tilpassede kobling (“magiske drossel”) kompenserer alle forstyrrelser på netsiden og hindrer således at de når last siden.
2. Reaktive effekter, harmoniske og andre forstyrrelser fra lasten overføres ikke til netsiden.
3. Uniblock UBT tilbydes endvidere med påbygget Dieselmotor (se UBTD).


UNIBLOCK UBTD+ med Diesel og Powerbridge eller Batterier

UNIBLOCK TD+ med Diesel

UNIBLOCK UBTD+ er en ny skabt fremgangsmåde til omkostningseffektivt og ydedygtigt at levere nødstrømsforsyning på. Ideel til et bredt område af kommercielle virksomheder, kritiske processer, industri og ligeledes hvor sikker effekt og store kvalitetskrav på elforsyningen er målet.

er en direkte komplet kombination af et UNIBLOCK UBT+ system og en standard dieselmotor på en fælles fundamentsramme. Maskinerne er koblet til hinanden vha. en specialkobling. Dieselgeneratoren sikrer elforsyningen ved ekstra lang tids net svigt. I denne konfiguration er yderligere nødstrømsforsyning helt unødvendig. Dette reducerer omkostninger på nye installationer.

Fordele:

1. Miljø venlig diesel opstart med minimal forurening.
2. Reduceret vedligeholdelses udgifter.
3. Betragtelig forbedring af pålideligheden af det
komplette system.
4. Reduceret tilbagebetalingsperiode grundet lavere
investeringsomkostning.

UNIBLOCK UBTD+ kan leveres i størrelserne fra 560 kW op til 2250 kW og kan forøges op til 50 MVA med anlæg i parallel drift.

UNIBLOCK UBTD+ i container

Som et alternativ til en fast installation i bygning, er Uniblock UBTD+ også til rådighed som en containerløsning, eller som en mobil enhed (containerløsning på hjul), der hurtigt kan tilsluttes bygningens hoved-el tavle.

Som et alternativ til en fast installation i bygning, er Uniblock UBTD også til rådighed som en containerløsning, eller som en mobil enhed (containerløsning på hjul), der hurtigt kan tilsluttes bygningens el tavle.

Fordele:

 1. Ubegrænset drift tid, når dieselolie er tilstede.
 2. Få motorstarter ved hjælp af lang drift tid fra Powerbridge eller fra batteribank.
 3. Ingen stressfulde motorstarter (tilstrækkelig tid til start, ingen forsmøring).
 4. Enkelt mekanisk system (børsteløs magnitiseringsoverførsel).
 5. Ingen krav om ekstra generatorsæt (besparelser: investeringer, plads, service).
 6. Fremragende frekvensstabilitet på dieseldrift.
 7. Klar til drift umiddelbart efter forbindelse til nettet.
 8. Ingen konstruktionsarbejde involveret i lyddæmpning, lufttilførsel eller kabelføring.
 9. Tid til afprøvning og idriftsættelse er ikke påkrævet (play and plug).
 10. Ingen investering i krævende installationer som; maskinrum, konstruktion eller planlægningsudgifter.
 11. Fleksibel udvidelse af kapacitet eller redundans ved at forbinde flere containere parallelt.
  UNIBLOCK UBTD+ i container leveres i størrelserne fra 560 kW op til 2250 kW og kan forøges op til 40 MVA i paralleldrift.